Mitä liikkuminen on?

Mitä liikkuminen on?

Kohtuullisesti kuormittavalla liikunnalla tarkoitetaan mitä tahansa fyysistä aktiivisuutta tai liikuntaa, jonka aikana hengästyy jonkin verran, mutta pystyy puhumaan. Terveysliikuntaa on liikkuminen, joka tuottaa terveyshyötyjä mutta ei lisää kovasta liikunnasta terveydelle mahdollisesti koituvia riskejä.

Onko liikunnasta hyötyä?

Terveysliikunta parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, lisää energiankulutusta, vahvistaa luustoa, helpottaa stressinhallintaa, alentaa kohonnutta verenpainetta, laskee lepoverenpainetta ja korkeaa kolesterolia sekä pienentää liikapainoa.

Mitä liikunta tekee keholle?

Terveysliikunta ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 (aikuisiän) diabetesta ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on edullisia vaikutuksia myös joidenkin syöpäsairauksien ehkäisyssä, näistä esimerkkeinä ovat paksusuolen syöpä ja rintasyöpä.

Mitä liikunta tekee elimistölle?

Se parantaa tasapainoa, vähentää kaatumistapaturmia, edistää toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä ja vähentää dementian ja Alzheimerin taudin todennäköisyyttä. Kohtuullisesti kuormittava liikunta tehostaa elimistön puolustusreaktioita ja näyttää ennaltaehkäisevän flunssan kaltaisia virustauteja.

Mitä eroa on hyöty-, terveys- ja Kuntoliikunnalla?

Terveysliikuntaa on kaikki sellainen fyysinen aktiivisuus, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Sillä tavoitellaan parempaa terveyttä ja pyritään säilyttämään hyvä terveydentila. Kuntoliikunnalla puolestaan tavoitellaan hyvää kuntoa tai sen säilyttämistä.

Mitä on säännöllinen liikunta?

Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus. Kohtuullisesti kuormittavalla liikunnalla tarkoitetaan mitä tahansa fyysistä aktiivisuutta tai liikuntaa, jonka aikana hengästyy jonkin verran, mutta pystyy puhumaan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.