Miten liikunta vaikuttaa psyykkisesti?

Miten liikunta vaikuttaa psyykkisesti?

Liikunta voi auttaa välittömästi stressin ja ahdistuneisuuden lievittämiseen ja toisaalta sillä voi olla säännöllisesti harrastettuna myös näitä ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Tutkimuksissa on osoitettu, että psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät tulokset ovat sitä myönteisempiä, mitä pidempään liikuntaa jatketaan.

Miksi liikunnasta tulee hyvä mieli?

Liikunta voi vaikuttaa stressin hallintaan esimerkiksi useiden hormonien erityksen kautta. Fyysinen rasitus lisää esimerkiksi kasvuhormonin, tyreotropiinin, prolaktiinin, kortikotropiinin ja kortisolin pitoisuuksia. Säännöllisen liikunnan on myös todettu parantavan oppimista ja muistia.

Mikä vaikuttaa mielenterveyteen?

Mielenterveyttä edistää kaikki toiminta, mikä vahvistaa sitä ja vähentää mielenterveyttä vahingoittavia tekijöitä. Esimerkiksi monet liikkumisen puutteesta johtuvat seuraukset, kuten sairaudet ja heikentynyt toimintakyky voivat heikentää mielenterveyttä.

Miksi liikunta parantaa mielialaa?

Liikunta nostaa mielihyvää tuottavien välittäjäaineiden pitoisuuksia aivoissa ja lisää endorfiinien määrää veressä. Se vähentää lihasjännityksiä ja lisää verenkiertoa aivoissa. Ennen kaikkea se vähentää stressihormoni kortisolin erittymistä.

Miten liikunta tukee mielenterveyttä?

Liikunta kehittää ja ylläpitää fyysistä, henkistä ja sosiaalista terveyttä sekä vähentää ennenaikaista kuolleisuutta. Liikunta nostaa mielialaa. Se saa olon tuntumaan reippaammalta ja energisemmältä. Ahdistuksen, tyytymättömyyden ja toivottomuuden tunteet vähenevät.

Milloin liikunta menee yli?

Mielenterveyden kannalta optimaalinen määrä liikuntaa on 45 minuuttia kerrallaan, 3–5 kertaa viikossa. Toistuvat yli 90 minuutin liikuntarupeamat voivat olla jopa liikkumattomuutta haitallisempia. Videolla ohjeet rintalihastreeniin. Liikunnan tiedetään kohottavan mieltä ja auttavan jopa masennukseen.

Miten mieleinen liikunta tukee mielenterveyttä?

Liikunta tekee hyvää mielelle

Liikunnan vaikutuksista mielen hyvinvointiin on paljon tutkimustietoa. Liikunta parantaa mielialaa ja auttaa palautumaan työstä. Se vähentää stressioireita, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Se tukee myös työstressin hallintaa – kunhan liikunnasta ei tehdä uutta stressin aiheuttajaa.

Miten mieleinen Liikunta tukee mielenterveyttä?

Liikunta tekee hyvää mielelle

Liikunta parantaa mielialaa ja auttaa palautumaan työstä. Se vähentää stressioireita, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Se tukee myös työstressin hallintaa – kunhan liikunnasta ei tehdä uutta stressin aiheuttajaa. Liikunta sopii tueksi esimerkiksi masennuksen hoitoon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.